Odbori kongresa

Počasni Predsjednik Organizacijskog odbora:
Sanja Hajnšek
 
Predsjednik Organizacijskog odbora:
Ervina Bilić
 
Članovi Organizacijskog odbora:
E. Bilić, F. Borovečki, M. Bošnjak-Pašić, B. Malojčić, Ž. Petelin-Gadže, Z. Poljaković, D. Petravić, B. Radić.

Članovi Stručnog odbora:
B. Barun, M. Boban, T. Gabelić, M. Habek, N. Klepac, M. Krbot Skorić, D. Mahović-Lakušić, V. Matijević, S. Nanković,V. Šulentić, S. Šupe, K.I Tudor, S. Telarević, I. Zadro
 
Počasni odbor:
S. Bašić, V. Bašić-Kes, S.Butković - Soldo,  S. Jurjević, M. Klarica, A. Lovrenčić – Huzjan, M. Matijaca, M. Titlić, S, Tomasović, V. Vuletić

Organizatori kongresa

Klinika za neurologiju, KBC Zagreb

Referentni centar za epilepsiju Ministarstva zdravlja RH

Referentni centar za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnim malforamcija CNSa MZ RH

Referentni centar za neuromuskularne bolesti MZ RH

Referentni centar za demijelinizacijske bolesti SŽS-a MZ RH

Referentni centar za poremećaje pokreta  i neurodegenerativne
 bolesti MZ RH 

Referentni centar za kognitivnu neurologiju i  eksperimentalnu
neurofiziologiju MZ RH 

Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a

Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a

Sekcija za autonomni živčani sustav HLZ HNDa

Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i EMNG HLZ-a

Sekcija za intenzivnu neurologiju HND HLZ-a

Tehnički organizator

Concorda d.o.o.
A: Čazmanska 6, 10 000 Zagreb

Kontakti

E: dileme2020@concorda.hr
M: +385 97 775 8896

Pod pokroviteljstvom

Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Kliničkog bolničkog centra "Zagreb"  

© Copyright 2020, Sva prava pridržana | Design by BelSoft