Popis predavača

Aleksandra Pavlović
Ariana Lovrenčić-Huzjan
Barbara Barun
Barbara Sitaš
Biserka Kovač
Branko Malojčić
Damir Petravić
Danira Bažadona
Darija Mahović Lakušić
Davor Jančuljak
Davor Sporiš
Davorka Vranješ
Domagoj Alvir
Ervina Bilić
Federic Ivan Silconi
Fran Borovečki
Gabriel Rinkel
Goran Mrak
Gordan Džamonja
Helena Šarac
Ines Lazibat
Iris Zavoreo
Ivan Adamec
Ivan Jovanović
Ivan Martinez
Ivan Perić
Ivana Zadro
Ivana Zadro
Ivica Bilić
Jadranka Škrlin
Jakob Nemir
Josip Ljevak
Katarina Starčević
Koraljka Bačić Baronica
Kristina Gotovac Jerčić
Lidija Dežmalj
Magdalena Krbot Skorić
Marija Bosnar Puretić
Marija Bošnjak Pašić
Marija Žagar
Marina Boban
Marina Roje Bedeković
Marina Titlić
Mario Habek
Nataša Klepac
Nikola Blažević
Dr. Peter C. Reinacher
Sibila Nanković
Silvio Bašić
Snježana Juren Meaški
Srđana Telarević
Stjepan Jurić
Svetlana Tomić
Svjetlana Šupe
Tereza Gabelić
Vanja Bašić Kes
Vladimir Miletić
Vladimira Vuletić
Vlatko Šulentić
Zdravka Poljaković
Željka Petelin Gadže

Tehnički organizator

Concorda d.o.o.
A: Čazmanska 6, 10 000 Zagreb

Kontakti

E: dileme2020@concorda.hr
M: +385 97 775 8896

Pod pokroviteljstvom

Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Kliničkog bolničkog centra "Zagreb"  

© Copyright 2020, Sva prava pridržana | Design by BelSoft